MÀN HÌNH MÁY TÍNH (MỚI)

HHD - Ổ CỨNG MÁY TÍNH

RAM – BỘ NHỚ TRONG

VGA - CARD MÀN HÌNH