Series Intel – Core i3
Socket type Intel – Socket 1155
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 22 nm
Codename (Tên mã) Intel – Ivy Bridge
Số lượng Cores 2
Số lượng Threads 4
CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.30GHz
L3 Cache 3 MB
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 55
Advanced Technologies
• Intel Virtualization (Vt-x)
• 64 bit
• Execute Disable Bit
Công nghệ đồ họa
• –
Series Intel – Core i3
Socket type Intel – Socket 1155
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 22 nm
Codename (Tên mã) Intel – Ivy Bridge
Số lượng Cores 2
Số lượng Threads 4
CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.30GHz
L3 Cache 3 MB
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 55
Advanced Technologies
• Intel Virtualization (Vt-x)
• 64 bit
• Execute Disable Bit
Công nghệ đồ họa
• –

Sản phẩm liên quan